Βενζινοκινητήρας

 http://lyk-vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2010-2011/ErgasiesAtaxi-2010/MHXANESathanasiou-marinov.htm μπορείτε να διαβάσετε ότι έχει σχέση με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

 http://alepoy.blogspot.com/2010/05/blog-post_1353.html στον σύνδεσμό αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο για κινητήρα βενζίνης.

 http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-100b.htm ιστότοπος με μεγάλης αξίας πληροφόρησης σχετικά με:  Αρχή λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής καύσης.

 http://sfrang.com/historia/selida001.htm παραθέτω ενα τμήμα του προλόγου που θα διαβάσει ο αναγνώστης στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου. Αν είστε φίλοι της ιστορίας της τεχνολογίας είναι μιά πολύ καλή πρόταση.

 "Στις ημέρες μας θεωρούμε δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι σε θέση να επεμβαίνει δραστικά στον κοινωνικό περίγυρο και στο φυσικό περιβάλλον και να προκαλεί αποτελέσματα, τα οποία αναμένουμε να είναι βέλτιστα από οικονομικής, ορθολογικά από ενεργειακής, συμβατά με τη φύση από περιβαλλοντικής και όμορφα από αισθητικής σκοπιάς. Αυτή η ικανότητα δραστικής επέμβασης του ανθρώπου δεν ήταν πάντα αυτονόητη και χρειάστηκε μια μακρά πορεία πολλών δεκάδων χιλιάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων ετών ώστε να εξελιχθεί το ανθρώπινο ον, από «κατασκευαστή εργαλείων» σε αποκωδικοποιητή των μυστικών της φύσης και σε διαμορφωτή του οικοσυστήματος. Η περιγραφή αυτής της συναρπαστικής πορείας γίνεται στα πλαίσια της «Ιστορία των Επιστημών» και της «Ιστορίας της Τεχνολογίας»".