Πως λειτουργεί;

  •  Το Υδρογόνο έχει τo υψηλότερο ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα βάρους από οποιοδήποτε άλλο γνωστό καύσιμο, 120,7 kJ/gr και 3 φορές μεγαλύτερο από αυτό της συμβατικής βενζίνης.(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ)
  •  Κάνει "καθαρή" καύση. Όταν καίγεται με οξυγόνο παράγει μόνο νερό και θερμότητα. Όταν καίγεται με τον ατμοσφαιρικό αέρα, ο όγκος του οποίου αποτελείται κατά 78% από άζωτο, παράγονται επίσης μερικά οξείδια του αζώτου, σε αμελητέο ωστόσο βαθμό.( ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ)
  • Έχει μεγαλύτερη ευφλεκτότητα και ταχύτητα μετάδοση φλόγας.

  Όλοι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης κάνουν ατελή καύση των υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούμε (βενζίνη, πετρέλαιο) αποτέλεσμα είναι να έχουμε ρύπους (καυσαέρια). Με τη χρήση του Υδρογόνου στον κινητήρα μας, χωρίς καμία ρύθμιση και επιπλέον "καλούδια", παρά μόνο της ηλεκτρολυτικής συσκευής πετυχαίνουμε να έχουμε καλύτερη θερμική απόδοση του κινητήρα μας, δηλαδή να έχουμε καλύτερη καύση. Το υδρογόνο εισέρχεται στο θάλαμο καύσης σε αέρια μορφή και αναφλέγεται άμεσα μεταδίδοντας σε ελάχιστο χρόνο την φλόγα σε όλο τον χώρο του κυλίνδρου εξ' αιτίας της διάχυσή του στο θάλαμο καύσης, επιταχύνοντας την ανάφλεξη της βενζίνης.

 Στο χρόνο που απαιτείται μεταξύ της εμφάνισης σπινθήρα και το άνοιγμα των βαλβίδων εξαγωγής έχουμε καταναλώσει το μεγαλύτερο μέρος αν όχι όλο, του μίγματος καυσίμου – ατμοσφαιρικού αέρα – υδρογόνου. Επειδή το Υδρογόνο έχει υψηλότερο ενεργειακό περιεχόμενο, το παραγόμενο έργο είναι μεγαλύτερο και πλουσιότερο σε ενεργειακή απόδοση, προσθέστε και την καύση πολύ περισσότερου συμβατικού μίγματος, γίνεται αντιληπτό λοιπόν από που προέρχεται η μεγαλύτερη ροπή, η μεγαλύτερη δύναμη και η απίθανη γραμμικότητα ισχύος που παρατηρούνται μετά την εγκατάσταση. (Για τους δύσπιστους υπάρχουν τα δυναμόμετρα).

 Τι κερδίζουμε με τη χρήση του υδρογόνου στον κινητήρα μας;

  Η βελτίωση της ταχύτητας καύσης συντελεί στο περιορισμό νέων εξανθρακωμάτων και βοηθάει στην απομάκρυνση παλαιότερων επικαθίσεων διατηρώντας καθαρά τις βαλβίδες και τα πιστόνια . Αποτέλεσμα αυτής της βελτίωσης είναι να ελαχιστοποιούνται φαινόμενα κακού χρονισμού, προανάφλεξης και αρρυθμίες.

Επίσης έχουμε μείωση του θορύβου λειτουργίας του κινητήρα, μείωση του ρελαντί, δραστική μείωση καυσαερίων, ιδιαίτερα υδρογονανθράκων. Αυτό μας το επιβεβαιώνει άμεσα η κάρτα καυσαερίων. Εκεί μπορούμε να δούμε καθαρά τις διαφορές σε ρύπους πριν και μετά την εφαρμογή.  Επίσης παρατηρούμε αύξηση των υδρατμών.

Για τους αριθμολάτρες οικονομία καυσίμου τουλάχιστον 20 – 30%, αύξηση ιπποδύναμης και ροπής κατά 10 – 15% και μείωση καυσαερίων έως και 80%.

Μέχρι αυτό το σημείο το υδρογόνο είναι υποβοηθητικό καύσιμο αυξάνοντας (καταλύτης) την βελτιστοποίηση της καύσης και του παραγόμενου έργου του κινητήρα μας. Δεν αποθηκεύεται παρά μόνο παράγεται και καταναλώνεται άμεσα. Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ανεξάρτητα από το κυρίως καύσιμο (βενζίνη, πετρέλαιο, αέριο).