Σχετικά με το Υδρογόνο

  ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://www.oikipa.gr/index/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=65

 

   Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο για να εμπλουτίστε τις πληροφορίες σας σχετικά με το Υδρογόνο:

http://news.pathfinder.gr/periscopio/hydrogen_fuel.html