ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Τι είναι το υδρογόνο;

 Το υδρογόνο είναι αέριο. άοσμο, άχρωμο. Είναι το πιο άφθονο στοιχείο στη φύση και απαντάται σε δεκαπλάσια αναλογία σε σχέση με το δεύτερο κατά σειρά αφθονίας χημικό στοιχείο, το Ήλιο. Περιέχεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες ως συστατικό του νερού σε αναλογία 11% του συνόλου των υδάτινων αποθεμάτων της γης συμπεριλαμβανομένων και της ατμόσφαιρας. Σαν καύσιμο είναι 2,5 φορές ισχυρότερο από την βενζίνη και το πετρέλαιο και όταν καίγεται παράγει νερό.

 • Τι είναι ηλεκτρόλυση;

Ηλεκτρόλυση ονομάζεται η διάσπαση του νερού σε οξυγόνο και υδρογόνο με την βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος.

 •  Γιατί χρειαζόμαστε μόνο το υδρογόνο και πως λειτουργεί κατά την καύση;

Χρειαζόμαστε μόνο το υδρογόνο γιατί αυτό είναι στην ουσία το καύσιμο. Η χρήση του οξυγόνου από την άλλη δημιουργεί περίσσια τα οποία επηρεάζουν τους αισθητήρες του κινητήρα (λ). Ο αισθητήρας λ αναγνωρίζει τα περίσσια οξυγόνου. Η πληροφορία μεταφέρεται στον υπολογιστή του αυτοκινήτου. Εκείνος αναγνωρίζει την πληροφορία σαν φτωχό μίγμα και αυξάνει τον ψεκασμό του καυσίμου. Συνέπεια να αυξηθεί η κατανάλωση καυσίμου. Το υδρογόνο λειτουργεί σαν καταλύτης καύσης, μας βοηθά, αυξάνοντας την ταχύτητα μετάδοσης φλόγας, να εκμεταλλευτούμε περισσότερο από το ψεκαζόμενο καύσιμο μέχρι να ανοίξει η βαλβίδα εξαγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι πλέον σύγχρονοι κινητήρες καταναλώνουν (καίνε) μέχρι και το 50% από το καύσιμο που ψεκάζεται στο θάλαμο καύσης.

 •  Πόσο βελτιώνεται η οικονομία;

Το ποσοστό βελτίωσης της οικονομίας αρχίζει από 20 έως 50% για τους κινητήρες βενζίνης και από 20 έως 35% για τους κινητήρες πετρελαίου. Η διαφοροποίηση των ποσοστών εξαρτάται από την κατασκευή του κινητήρα, την χαρτογράφησή του, την συντήρησή του και τέλος από τον τρόπο οδήγησης.

 • Υπάρχει αύξηση ιπποδύναμης;

Η χρήση του υδρογόνου προσθέτει ιπποδύναμη και ροπή σε ποσοστά που κυμαίνονται μέχρι και 15%.

 •  Πόσο νερό χρειάζομαι;

Χρειαζόμαστε μισό λίτρο αποσταγμένο νερό για να διανύσουμε 15000 χλμ..

 •  Χρειάζεται κάποια συντήρηση;

Η εταιρία μας προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας 5 χρόνια. Πρέπει όμως, για να διατηρήσετε την εγγύηση της συσκευή σας,  να επιθεωρείται και να συντηρείται από τους αντιπροσώπους μας κάθε χρόνο η με την συμπλήρωση 15000 χλμ..

 •  Τι διάρκεια ζωής έχει;

Η διάρκεια ζωής είναι 10 χρόνια όταν γίνεται η ετήσια συντήρηση.

 •  Πόσο ρεύμα καταναλώνει;

Η κατανάλωση ρεύματος αρχίζει από τα 120mΑ (0,120 Α) μέχρι τα 2 Α ανάλογα τον κυβισμό του οχήματος. Χρησιμοποιούμε ειδικό τροφοδοτικό το οποίο λειτουργεί μόνο όταν τεθεί ο κινητήρας σε λειτουργία. Συνδέεται με την μπαταρία του οχήματος, χωρίς να χρησιμοποιούμαι τον κλασσικό τρόπο (προχειρότητας), ρελέ. Διαθέτει θερμική προστασία στους 125ο βαθμούς Κελσίου, προστασία βραχυκυκλώματος και προστασία υπέρτασης. Με την βοήθεια του ρυθμιστικού που διαθέτει μπορούμε να ρυθμίσουμε την παραγωγή της κυψέλης ανά 2mg το λεπτό.